บริการดูแลเว็บไซต์ (WEBsite Admin)

"ไม่พลาดกับทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ อัพเดทข้อมูลเว็บคุณให้ทันสมัยตลอดเวลา"

รายละเอียด Design C Design B Design A
ราคาแพ็คเกจ 25,900.- 35,900.- 49,900.-
ระยะเวลา 1 ปี 1 ปี 1 ปี
จำนวนภาพต่อเดือน 20 ภาพสินค้า/เดือน 40 ภาพสินค้า/เดือน 60 ภาพสินค้า/เดือน
จำนวนครั้งที่ส่งข้อมูล ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนข้อมูล(ครั้ง) 10 หน้ากระดาษ A4 20 หน้ากระดาษ A4 30 หน้ากระดาษ A4
**ใช้เวลาดำเนินาการ 3 วัน หลังจากได้รับข้อมูล
**สามารถทยอยส่งรูปภาพให้ทีมงานได้ ไม่จำเป็นต้องส่งทีเดียวทั้งหมด
หมายเหตุ

**ค่าบริการและค่าเติมเงินที่แสดงเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
**ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้เฉพาะค่าบริการ ส่วนค่าโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้