ระบบ live chat

ทีมงานสร้างเว็บไซต์ที่ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถพูดคุย และขอคำปรึกษา สนทนาโต้ตอบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยระบบจะแสดงทางด้านมุมขวาล่างของทางเว็บไซต์
**รีวิวแต่ฟังก์ชั่นที่จำเป็นต่อการใช้งานหลักๆเพื่อให้เข้าใจระบบอย่างง่าย