ราคาการทำเว็บไซต์ธุรกิจทั่วไป

Packet Bussiness ทุกแพคเก็จ จ่าย Host 2G + domain ต่อปี 2,500 บาท

รายละเอียด/ราคา

1. Cover ด้านบน 1 รูป
2. Slide หน้าแรก
3. เมนูจำนวนเมนู
4. ข้อมูลเมนู 1A4/ 1 เมนู (Word Font 16) รูปภาพไม่เกิน 5 รูป
5.สามารถอัพเดตข้อมูลเองได้ ไม่จำกัดเมนู และหน้า จนกว่าพื้นที่จะเต็ม
6.จำนวนรูปภาพสินค้าหรือใช้ประกอบเนื้อหา
7.จำนวนข้อมูล

Business S

5,990 บาท

YES
2 ภาพ
ไม่เกิน 4 เมนู
Yes
Yes
รูปภาพสินค้าหรือใช้ประกอบ ไม่เกิน 20 รูป
ข้อมูล ไม่เกิน 4 หน้า Word font 16

Business M

6,990 บาท

YES
3 ภาพ
ไม่เกิน 6 เมนู
Yes
Yes
รูปภาพสินค้าหรือใช้ประกอบ ไม่เกิน 30 รูป
ข้อมูล ไม่เกิน 6 หน้า Word font 16

Business L

7,990 บาท

YES
4 ภาพ
ไม่เกิน 8 เมนู
Yes
Yes
รูปภาพสินค้าหรือใช้ประกอบ ไม่เกิน 40 รูป
ข้อมูล ไม่เกิน 8 หน้า Word font 16
**ตัวอย่างอธิบายส่วนต่างๆของเว็บไซต์Packet4
• ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามความยากง่ายของฟังก์ชั่น เช่น ระบบแชท,ระบบสมาชิก เป็นต้น
หมายเหตุ โปรดอ่านก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและทำงานที่ราบรื่นรวดเร็วและได้เว็บไซต์ที่ถูกใจครับ

  • ทีมงานจะทำเมื่อได้รับเอกสารเตรียมข้อมูลการลูกค้าที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
  • เมื่อมีการลงมือทำแล้วถือว่าข้อมูลครบถ้วนแล้ว และระหว่างทำจะไม่มีการแก้ไขเอกสารใดๆทั้งสิ้น
  • เมื่อทีมงานทำงานเสร็จทีมงานจะส่งเว็บให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง และหากมีการแก้ไขลูกค้าสามารถแจ้งการแก้ไขเว็บไซต์มาเป็นข้อๆได้ โดยจะสามารถแก้ไขได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นรบกวนลูกค้าตรวจสอบให้ละเอียดครับ
  • หากมีการแก้ไขหลังจากการแก้ไขครั้งแรกไปแล้ว ทีมงานจะขอประเมินราคาการแก้ไขตามความยากง่ายของการแก้ไข
  • ข้อมูลแต่ละเมนูไม่เกิน 1 หน้า A4 และ ขนาดตัวอักษร 16

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลให้ทีมงานมีดังนี้
1. ชื่อเว็บไซต์(ตัวอย่าง www.yourname.com)
2. โทนสี
3. แนวการตกแต่ง
4. โลโก้ร้าน
5. รูปแบบหรือแนวทางการออกแบบโลโก้
6. รูปที่เกี่ยวข้องบน  cover
7. ข้อมูลบน cover
8. เมนู **ตามจำนวนในแพ็คเกจ
9. รูปที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อมูล แต่ละเมนู
10. รูปสินค้าที่เกี่ยวข้อง **ตามจำนวนในแพ็คเกจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ (8:30-17:00 จ-ศ)

• Line ID: 4xsale
• Email: 4xsale@gmail.com
• Mobile: 084-615-9319